top of page
Start-up_Landing_Page_01.png

Privacy verklaring

Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie verstrekken over een individueel persoon, zoals contactgegevens, maar ook financiële gegevens of gegevens over andere privacygevoelige zaken. Deze privacyverklaring beschrijft hoe Planning.nl met uw persoonsgegevens omgaat.

Persoonsgegevens die Planning.nl verzamelt

Planning.nl verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken kunnen afhankelijk van de wensen van de gebruikers bijvoorbeeld zijn:

 • naam

 • adresgegevens

 • telefoonnummer

 • e-mailadres

 • datum in dienst etc.

 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch, of in onze softwarepakketten

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Planning.nl adviseert om alleen gegevens in te voeren die nodig zijn voor het inplannen van de resources. Planning.nl zal geen bijzondere persoonsgegevens in het systeem opslaan en vraagt klanten uitdrukkelijk om dat ook niet te doen. Planning.nl kan echter niet controleren welke informatie door gebruikers in het systeem worden opgeslagen.

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij hun ouders of voogd toestemming hebben gegeven. We kunnen echter niet controleren of een gebruiker van onze pakketten ouder dan 16 is. Wie constateert dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige kan contact met ons opnemen via info@planning.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

 

Waarom Planning.nl deze gegevens nodig heeft

Planning.nl verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van uw betaling

 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • u te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 

Planning.nl gebruikt de gegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld

Bewaartermijn van gegevens

Planning.nl zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) worden vastgelegd in de orderbevestiging.

Bescherming van de persoonsgegevens

Planning.nl verwerkt persoonsgegevens altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet en ons interne privacy beleid. Planning.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Beveiliging

Planning.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen, die voldoen aan de actuele regelgeving, om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer u vragen heeft over de manier waarop uw persoonsgegevens zijn beschermd, wanneer u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of wanneer er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kunt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. U kunt dit zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account, of u kunt telefonisch of per e-mail contact opnemen met Planning.nl. Om uw gegevens te kunnen wijzigen is het nodig dat Planning.nl uw identiteit kan verifiëren.

Contact

Planning.nl

Schiedamseweg 26

3134 BL Vlaardingen

 

+31(0)10-2342834

info@planning.nl

Deze Privacyverklaring, versie 2.0., is op 30 september 2022 geactualiseerd en vastgesteld door de directie van Planning.

ISO 9001 certificaat
bottom of page